Contre la réforme des retraites et la LPPR : le 5 mars, la recherche s'arrête
Imprimer

Chapitres d'ouvrages - CRESPPA - UMR 7217-CSU

Chapitres d’ouvrages

 

 • Ayşen Uysal, « A militant rather than scientific research object : Social Movements Studies in Turkey », in Olivier Fillieule & Guya Accornero (eds.), Social Movements Studies in Europe. The State of the Art, forword by James Jasper, Berghahn, New York, Oxford, March 2016.
 • Ayşen Uysal, « Visage visible de l’Etat. Police et son savoir-faire », in Özgür Adadağ (dir.), Les multiples Facettes de l’Etat en Turquie, L’Harmattan, 2016, Paris.
 • Ayşen Uysal, « Sociología del recurso a las bases de datos policíacos ¿Qué podemos hacer con ellos ? », En Hélène Combes, Sergio Tamayo y Michael Voegtli (coords.). Pensar y Mirar la Protesta México : Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, 2015, pp. 213-240.
 • Ayşen Uysal, « Villes contestataires. Territoires des manifestations de rue en Turquie dans les années 1990 », in P. Gueorgieva & A. Krasteva (dir.), La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes, L’Harmattan, Paris.
 • Ayşen Uysal, “Antep’te siyaset : Yerli, muhafazakar, sermayedar”, in Mehmet Nuri Gültekin (der.), “Ta Ezelden Taşkındır…” Antep, Iletişim Yayınları, juin 2011 pp., 445-467.
 • Ayşen Uysal, “Riot Police, Street Politics and Repression Policies in Turkey” in Laleh Khalili & Jillian Schwedler (eds.), Policing and Prisons in the Middle East : Formations of Coercion, Hurst & Company, London, 2010.
 • Ayşen Uysal, “Siyasi partiler ve mitingler : 2007 seçim ve cumhuriyet mitingleri”, Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus devlet, Yordam, Istanbul, 2009, 32-51.
 • Ayşen Uysal, “Polisin Toplumsal Olaylar Eğitimi. Teori ve Pratik”, Polis Eğitim Programlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu. Bildiriler, Adana, 2009, s. 3-7.
 • Ayşen Uysal, “Siyasal İslam ve liberalizm. Aynı dünyalar mı, ayrı dünyalar mı ?”, Ayşen Uysal (dir.), Siyasal İslam ve Liberalizm. Endonezya, İran, Mısır, Tunus, Türkiye, Yakın Yayınları, février 2009, Izmir, p. 10-24. 
 • Ayşen Uysal, “İslam ve sokakta politika”, Ayşen Uysal (dir.), Siyasal İslam ve Liberalizm. Endonezya, İran, Mısır, Tunus, Türkiye, Yakın Yayınları, février 2009, Izmir, p. 213-232. 
 • Ayşen Uysal, “Evrensel ve Köklü. Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Aktörleri”, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 27-30 mars 2008.
 • Ferdan Ergut & Ayşen Uysal, “Tarihse sosyoloji ne yapar ? Nasıl yapar ?” içinde F. Ergut & A. Uysal, Tarihsel Sosyoloji. Stratejiler, Paradigmalar, Sorunsallar, Tarih Vakfı Yayınları & Dipnot Yayınları, 2007, p. 11-31.
 • Ayşen Uysal, “Sokak eylemlerinde ve polis denetiminde tarihsel süreklilik ve kopuş”, içinde F. Ergut & A. Uysal, Tarihsel Sosyoloji. Stratejiler, Paradigmalar, Sorunsallar, Tarih Vakfı Yayınları & Dipnot Yayınları, 2007.
 • Ayşen Uysal, “Organisation du maintien de l’ordre et répression policière en Turquie”, Donatella della Porta & Olivier Fillieule, Police et Manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presse de Sciences Po, janvier 2006.
 • Ayşen Uysal, “Maintien de l’ordre et risques liés aux manifestations de rue”, Gilles Dorronsoro, La Turquie conteste. État sécuritaire et mobilisations politiques en Turquie, Edition CNRS, septembre 2005.

Gobille, Boris & Uysal, Ayşen, “Cosmopolites et enracinés”, in Isabelle Sommier & Eric Agrikoliansky (dir.) Radiographie du mouvement altermondialiste, la Dispute/SNEDIT, janvier 2005.

12 avril 2017